Pusat Sumber

Pusat Sumber Sekolah adalah lanjutan daripada perpustakaan sekolah sebagai tempat untuk koleksi bahan cetak. Pusat Sumber Sekolah membawa tafsiran yang lebih luas sama ada dari segi peranan dan pelbagai bahan koleksinya. Tuntasnya, Pusat Sumber Sekolah ialah sebuah tempat yang menyediakan kemudahan serta koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran yang diurus secara sistematis.

Pusat Sumber menyediakan maklumat, perkhidmatan, dan peluang bagi memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran asas serta kemahiran maklumat pendidikan.

No. Tel / Fax : 07-9481608
E-mail : pssnea5055@gmail.com
Laman Web : http://pssnea5055.blogspot.com

Leave a Reply