Bidang Teknik dan Vokasional

Bidang Teknik dan Vokasional ini terbahagi kepada 6 panitia iaitu:
:: Kemahiran Hidup Bersepadu
:: Prinsip Akaun
:: Ekonomi Rumah Tangga
:: Perdagangan
:: Landskap dan Nurseri
:: Menservis Peralatan Elektrik Domestik

CARTA ORGANISASI BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL

PENGERUSI
Cik Hjh Rokiah binti Kamarudin

TIMBALAN PENGERUSI
En. Ibrahim bin Mohamad Yusof

KETUA BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL
En. Rozlan bin Ibrahim

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB)

KETUA PANITIA
Pn. Hjh Norisah binti Daud

:: En. Mohmad Mustakim bin Hj. Safari
:: En. Omar bin Ahmad
:: Pn. Laili bin Harun
:: En. Noralis bin Ramli
:: Pn. Norzaimah binti Samsuri
:: Pn. Norsuhaida binti Borhan
:: Pn. Zarini binti Zumail
:: Cik Nurliana binti Abd Ghani
:: Cik Nurul Ilyana binti Ismail

PANITIA PRINSIP AKAUN

KETUA PANITIA
Pn. Norzaimah binti Samsuri

PANITIA EKONOMI RUMAH TANGGA

KETUA PANITIA
Pn. Laili binti Harun

PANITIA PERDAGANGAN

KETUA PANITIA
Pn. Norsuhaida binti Borhan

:: En. Noralis bin Ramli
:: Pn. Zarini binti Zumail

PANITIA LANSKAP DAN NURSERI

KETUA PANITIA
Cik Nurliana binti Abd Ghani

:: En. Rozlan bin Ibrahim

PANITIA MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK

KETUA PANITIA
En. Omar bin Ahmad

:: Cik Nurul Ilyana binti Ismail

Leave a Reply